Fwd: FYI: Video buổi Hội luận trên Face Book - Đề tài: “Những biến chuyển hiện tại ở Việt Nam và Triễn vọng trong những ngày sắp tới”

 Video buổi Hội luận trên Face Book - Đề tài: "Những biến chuyển hiện tại ở Việt Nam và Triễn vọng trong những ngày sắp tới"

 "Những biến chuyển hiện tại ở Việt Nam và Triễn vọng trong những ngày sắp tới"


Phần I
​Phần II


Phần III - Phát biểu của TKTThuy


Phần IV - Phát biểu của Đồng hươngPhần Phát biểu của Bùi Ngọc ThắngThân mến,


​TThuy

Have a 🌻 day, 


   Nguyên Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"The only real prison is Fear;

 and the only real Freedom is freedom from Fear"

                           -Aung San Suu Kyi-
 On Sun, Jun 11, 2017 at 10:00 PM, Nguyen TThuy <thuy531@gmail.com> wrote:
Mời ACE cùng nghe:

Nhạc Tuổi Trẻ đấu tranh


Have a 🌻 day, 


   Nguyên Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"The only real prison is Fear;

 and the only real Freedom is freedom from Fear"

                           -Aung San Suu Kyi-


Mmm0

//////////////////////////////////////////////////