Phỏng vấn GS Huỳnh Văn Lang và TS Mai Thanh Truyết

do Diễn đàn Nhân bản Lạc Việt thực hiện


________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling  

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////