Fwd: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Cho Rằng Formosa Chỉ Là Cái Vỏ Che Đậy Tội Ác Tầy Trời của VC Và TC

---------- Forwarded message ----------
From: "Mai Thanh Truyet" <envirovn1@gmail.com>
Date: Jul 7, 2016 9:05 AM
Subject: Fwd: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Cho Rằng Formosa Chỉ Là Cái Vỏ Che Đậy Tội Ác Tầy Trời của VC Và TC
To: "Truyet Mai" <envirovn@gmail.com>
Cc:

---------- Forwarded message ----------
From: "ThuongViet Nam" <thuongviet_nam@yahoo.com>
Date: Jul 7, 2016 3:51 AM
Subject: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Cho Rằng Formosa Chỉ Là Cái Vỏ Che Đậy Tội Ác Tầy Trời của VC Và TC
To:
Cc:

VanHoaNBLV1 has shared a video with you on YouTube
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Cho Rằng Formosa Chỉ Là Cái Vỏ Che Đậy Tội Ác Tầy Trời của VC Và TC
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết cho rằng vụ Formosa chỉ là cái vỏ che đậy tội ác của Việt Cộng và Trung Cộng nhằm mục đích thôn tính Việt Nam mà không cần đến súng đạn.

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch Hội Khoa Học và Kỹ Thuật VN Tại Hoa Kỳ "Vietnamese American Science & Technology Society" (VAST) đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn của Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt vào sáng ngày 6 tháng 7 năm 2016 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, trên Đại Lộ Bolsa, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết còn cho biết rằng một số trẻ em tại duyên hải miền Trung VN còn bị nhiễm ngay cả chất phóng xạ nữa.
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
//////////////////////////////////////////////////