Fwd: TGCD – Hội luận : ” Formosa nhận tội, Việt cộng nhận tiền”      Hội luận với TS Mai Thanh Truyết và ông Long Điền Vương Văn Giàu về đề tài:
  • Formosa nhận tội, Việt cộng nhận tiền".
  • Thức ăn sạch, ăn uống lành mạnh.
  

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG


                                                                                                                                                                      

//////////////////////////////////////////////////