Bản nhạc Người Giao Chỉ

Bài hát "Người Giao Chỉ" của Ngạc sĩ Cao Minh Hưng

Viết cho Tâm Tình Người Con Việt


http://caulacbotinhnghesi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=647

 

//////////////////////////////////////////////////