Tiếng Dân Việt # 13 Nhìn Lại Ngày 5 Tháng 3


 MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

Kính mong đồng bào , đồng hương giúp phổ biến rộng rãi You Tube này


Tiếng Dân Việt # 13 Nhìn Lại Ngày 5 Tháng 3

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////