Hội luận về việc tổ chức Mừng Xuân và Crawfish Festival vào ngày 28, 29, và 30/4 Mùa Quốc hận của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo tại Hoston


Paltalk Hoi luan voi TS Mai Thanh Truyet & Chi Saigon5 noi ve cuoc hop voi LM Vu Thanh Mar 23 2017

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////