Kính Chuyễn :  " Tham Luận Chính Trị - Xã Hội Học " : Giải Pháp Thực Tiễn Cho Việt Nam Của Giáo Sư Mai Thanh Truyết . Học Giả : Tư Ghẻ " : Nghiệm Luận - Posted By Minh 4630 .
       Kính Thưa Giáo Sư Mai Thanh Truyết Và Qúy Vị :
       Những tư tưởng chính trị học và xã hội học qua cái nhìn khá vi thể , chính xác và trung thực ... cùng quan điển chính trị vô cùng thực tiễn này cần quãng thị rộng rãi đến :
     1 -  " Toàn Thể Quốc Dân Việt Nam " ... Vậy :
      - Kính chuyễn đến ACE / LL/CM /VN : Kính xin vui lòng quãng bá sâu rộng : " Từ A - Z " 
      - Khối Binh Vận Quốc Dân Việt Nam : Chuyễn tải đến : " Toàn Thể ACE / Quân Đội Nhân Dân và Lực Lượng Công An Cảnh Sát " trong niềm tin cùng nhau bắt tay hành động vì tương lai con cháu : " Nòi Giống Lạc Hồng " .
      - Ủy Ban Tôn Giáo Vận tiếp tay kính chuyễn đến Qúy Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo : Hội Đồng Liên Tôn  " Kính xin yễm trợ "  .
 ......;
    2 - Mặt Trận quốc Tế Vận : 
        .... Trong tinh thần nâng cao : Dân Trí " , bảo tồn : Dân Khí " ... : Kính xin CĐNV/QG /Huê Kỳ ... chuyễn dịch sang Anh - Pháp - Đức ...Ngữ và vui lòng chuyễn đến :
         - Ngài Cựu Thượng Nghị Sĩ - Viện Trưởng Viện Đại Học Fullbright ... và xin ghi rõ : "  phần quãng thị chính trị học nghiệm luận và chuyễn đến : Hội Đồng Học Vụ và Qúy Vị Giáo Sư giảng dậy các môn học : Luật Quốc Tế Công Pháp - Luật Kinh doanh quốc Tế ... Quản Trị Kinh Doanh ... và Đối Thoại Văn Hóa Xã Hội Hội Học ...của Trường Đại Học : Quốc Tế Học Viện : Sẽ khai giảng vào mùa thu năm nay tại Sài Gòn .
        - Ngài Tổng Giám Đốc Peace Corps : Giáo Sư Hessler- Radelet cũng như Ông Đại Sứ huê Kỳ tại Hà Nội : Ted Osius trong chương trình : các Tình Nguyện Viên / Chương Trình Giảng dạy anh Ngữ Và Kiến Thức Của Các Giới Chuyên Khoa Huê Kỳ Sẽ được hiện thực trong năm nay .
      Trong tinh thần học hỏi chúng ta cùng nhau : " Tôn Đức Tánh Tâm và Đạo Đức Vấn Học " là phưong pháp giảnh huấn tinh thần văn hóa  của : "  Đạo Đức Làm Người Của Nền Văn Hóa Đại Việt " qua sự thông hiểu và tu dưỡng đạo đức để mỡ mang dân trí và bảo tồn dân khí - chống ngoại thuộc là qúy vị đã : Thuận Thiên Hành Đạo : " Tri Hành Hợp Nhất " Theo Trung Dung Học Vấn Tự Chơn Kinh của Tổ Tiên Giòng Giống Lạc Hồng .
 
                               Trân Trọng 
                               Vương Thiên Vũ
              ( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )

Subject: Giải pháp thực tiễn cho Việt Nam. / [Thượng Khẩn]

[Thượng Khẩn]
Xin Hãy Một Lần Nghe Rồi Khóc ???
  Buổi thuyết trình phân tích của Tiến Sĩ Mai-Thanh-Truyết / Chứng minh về các chất thải độc hại và nguyên nhân gây ra: ??? 
* Đảng-Cộng-Sản / Chính phủ nước CHXHCN Việt-Nam những kẻ phải chịu trách nhiệm trước tội ác !!!
Trời Đất Biển Cả Sông Ngòi Hình Chữ [S] Là Ụ Rác Của Thế Giới & Vũng Áng Lò Luyện Uranium Trá Hình !?
Tư-Ghẻ
 Xin mời quý vị và bạn hữu nghe dưới đây: 

On Saturday, June 4, 2016 9:22 AM, Dinh Nam Tran <dccvn2015@gmail.com> wrote:

Những đề nghị rất thực tiễn của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết.
--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling 

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////