Hội luận Paltalk

Chủ đề: Nước: Cuộc Xâm Lăng Không Tiếng Súng Của Trung Cộng - TS Mai Thanh Truyết, Chuyên Gia Môi Trường

________________________________________

http://www.4shared.com/mp3/JjUdLrO1ce/HL_Khoi_8406_Jun_05_2016.html
 HL8406 Chu Nhat June 5, 2016 .Chủ Đề: Nước: Cuộc Xâm Lăng Không Tiếng Súng Của Trung Cộng - TS Mai Thanh Truyết, Chuyên Gia Môi Trường


Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling  

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////