Nói về Mai Thanh Truyết

----- Forwarded Message ----
From: Thach Trungngoc <thachtrungngoc1255@yahoo.com>
To: thachtrungngoc1255@yahoo.com
Sent: Thu, April 1, 2010 6:40:01 PM
Subject: Fw: Fwd: Re : [PhoNang] BAO VE TAI NGUYEN (2)
Kính chào ông Mao Tôn Cương và kính chào Diễn Đàn:
Trước hết xin cám ơn ông bạn Mao tôn Cương đã gửi cho xem cảm tưởng
của ông về một sự kiện mới đây và nhờ thế tôi cũng xin nhân cơ hội
này, mượn "máy" nói lên đôi điều.
Tôi rất đồng ý với nhận định của ông về trường hơp đánh phá Tiến sĩ
Mai Thanh Truyết mới đây. Thú thật với ông, từ bao nhiêu năm nay, theo
dõi những hoạt động của T/S MTT tôi thấy không có điều gì làm cho tôi
phải bất mãn, trái lại còn biết ơn nữa là khác. Biết ơn ở chỗ ông đã
bỏ ra bao nhiêu thì giờ để nghiên cưu, viết lách, đi nói chuyện các
nơi, xa cũng như gần, không ngoài mục đích:
1. Làm sáng tỏ lập trường của ông đối với đất nước, quyết không để
những gì mù mờ, làm sai lạc hướng nhìn của người dân. Ông đã vạch trần
sự thật đàng sau những chiêu bài "Chất độc Da Cam" gần đây nhất là
vấn đề "Khai thác quặng Bauxit" ở Cao nguyên Nam Trung Phần của CSVN
....Tất cả cho thấy cái âm mưu xâm lược của CS Tàu với sự đồng lãa của
CSVN, không ngoaì mục đích xâm lược, (về phiá TC) và lợi nhuận (về
phía VC).
2. Báo động cho mọi người biết tầm nguy hại của việc ô nhiễm môi
trường ngày càng trở nên trầm trọng mà nếukhông lên tiếng cảnh baó thì
chính người dân là chịu thiệt thòi nhiều hơn cả.
3. Cảnh giác mọi người về vấn đề thực phẩm, dược phẩm chứa hoá chất.
Ông đã chịu khó nghiên cưú tỉ mỉ những khía cạnh độc hại khác trong
nhiều thức ăn, hàng hoá, rau trái vv... nhập cảng từ ViệtNam và Trung
Hoa.
Và còn nhiều nhiều nữa, không kể hết...
Nhiều lúc tôi tự hỏi: Những việc làm như thế có lợi cho bản thân ông
hay lợi cho Đảng Cộng Sản VN không? Thế thì lợi cho ai nếu không là
lợi cho người dân mình?
Còn đối với Đảng CS thì sao? Chác chắn là không lợi và không làm vừa
lòng những con người hại dân haị nước rồi! Hơn thế nữa, còn làm cho
chúng ghét nữa là khác.
Nhưng, đối với cá nhân T/S MTT thi ông không "care", bởi lẽ khi làm
viêc là làm với công tâm., và có mục tiêu ("goal") để nhắm tới. Theo
chỗ nhiều bạn bè biết, mục đích của ông trong quãng đời còn lại là để
phục vụ đất nước. Ngày nào còn đảng CSVN trên đất nước ta ngày ấy ông
còn tranh đấu. Tại sao ? Đất nước Việt Nam đã nát bấy rồi, còn gì nữa
đâu? Người dân sống lầm than, đời sống thì kém lành mạnh, kinh tế
giàu có chỉ là phồn vinh, mặt nổi....Thực tế là bệnh tật, thiếu dinh
dưỡng,
Mà MTT tranh đấu có bao giờ nêu tên ai lên để "quật" hay không? Ông
chỉ có một mục đích là làm cho người dân thức tỉnh để nhận thức sự
việc đúng như thực tế. Không thêm bớt, không bịa đặt....
Vậy thì tại sao lại có người muốn chỉ trích, đánh phá? Kể cũng lạ
thực. Nhưng nếu suy kỹ thì chúng ta có thể hiểu: Bởi vì chắc chắn là
CS không vui rồi. Còn người dân Việtnam? Nghe được gì thì nghe đâu có
ai bực dọc đâu? Chỉ có những kẻ khó chiụ cũng chỉ là vì đã nói động
đến những cái dở, cái xấu, cái mờ ám của Đảng CSVN ...Thế thì cũng dễ
hiểu họ là "ai "rồi..
Nói cho cùng, Tự do tư tưởng, tự do hành động có thừa trên xứ Tự do,
nhưng thế không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt "choảng" bừa ngưuời
ngay, hoặc nhắm mắt "nghe theo" hoặc phụ hoặc với những lập luận
không căn cứ. Cho nên:
Với ông MTT:
"Dù ai nói đông nói Tây,
Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng"
Tôi tin rằng T/s MTT cũng chẳng hề nao núng.khi ông thấy việc làm của
mình là có chính nghĩa...
Còn chúng ta, những người đồng chí hường, thì sao?
"Anh hùng tiếng đã gọi rằng
Giữa đường thấy sự bất bằng nào tha?"

cũng giống như câu "kiến nghĩa bất vi vô dõng dã" mà ông Mat Tôn
cương vừa nêu trên (Thấy việc nghĩa mà không làm thì .. . không phải
là người "dõng" phải không quý diễn đàn?)
Viết mấy lời này tôi chỉ muốn giãi bày một điều là: ngoại trừ VC và
những kẻ thân Cộng, chúng ta là người Viêt Nam quyết không để cho bọn
người làm hại quê huơng thao túng, đã để giặc giày xéo quê hương nay
lai đánh phá những người cùng chiến tuyến. Những sự bất bằng như thế
ai có htể làm ngơ? Cho nên đê công bằng , tôi xin giãi bày đôi điều
cùng quý Diễn Đanàđể chúng ta cùng nhận định đâu là "Chân", đâu là
"Giả" đê khỏi bị "cuốn theo chiều gió".
Và tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người hiểu biết trên thế gian này...
Trân trọng,
Thạch Trung Ngọc
Một Ngày tháng 4 xa nhà
(California)

From: <maotoncuong@aol.com>
Date: Tue, Mar 30, 2010 at 11:32 PM
Subject: Re: Re : [PhoNang] BAO VE TAI NGUYEN (2)
To: PhoNang@yahoogroups.com
Kie^'n nghi~a ba^'t vi phi do~ng da~
Tha^'y chuye^.n ba^'t bi`nh dda'nh cho dda~
To^i tha^'y ma^'y ngu+o+`i o^`n a`o mo^.t ca'ch vo^ ly' qu'a. Co^.ng
Sa?n dda`n a'p ddo^`ng ba`o, ba'n nu+o+'c cho Ta`u Phu` kia ma` kho^ng
dda'nh, la.i cu+' ma`i dao la(m la(m ti'nh chuye^.n phe ta ddi dda'nh
phe mi`nh.
Kho^ng nhie^`u nhu+ng cu~ng kho^ng i't, to^i bie^'t tie^'n si~ Mai
Thanh Truye^'t vu+`a ddu? dde^? co' tha^?m quye^`n nha^.n xe't mo^.t
ca'ch kha'ch quan ve^` o^ng.
Chu+a co':
1. Chu+a he^` tha^'y tie^'n si~ Mai Thanh Truye^'t la`m ba^'t cu+'
ddie^`u gi` co' ha.i dde^'n ngu+o+`i Quo^'c gia;
2. Chu+a he^` tha^'y TS MTT la`m ddie^`u gi` co' lo+.i cho Co^.ng Sa?n VN;
3. Chu+a nghe tha^'y o^ng Mai Thanh Truye^'t la`m ha.i ai;
4. Chu+a nghe tha^'y TS MTT la`m ddie^`u gi` dde^? mang tai tie^'ng;
5. Chu+a la`m "Vie^.t Kie^`u lom khom" nhu+ "trie^'t da" Nguye^~n
Hu+~u Lie^m hay ca'i dda'm Vie^.t Gian trong DDa.i Ho^.i Vie^.t
Kie^`u.
Co':
1. Co' tinh tha^`n cho^'ng Co^.ng tre^n ca? tuye^.t vo+`i;
2. Co' ly' tu+o+?ng va` la^.p tru+o+`ng vu+~ng va`ng;
3. Lie^n tu.c oanh ta.c va`o tha`nh tri` Co^.ng Sa?n ba(`ng nhu+~ng
ba`i vie^'t to^' ca'o to^.i a'c hay vie^.c ba'n nu+o+'c cu?a Co^.ng
Sa?n;
4. Thu?y chung, nghi~a khi' va` so`ng pha(?ng vo+'i ba.n be`;
5.Tu+ ca'ch cu?a mo^.t ngu+o+`i tri' thu+'c.
Trong xa~ ho^.i va`ng thau la^~n lo^.n, tha^.t- gi?a kho' pha^n na^`y,
ngu+o+`i nhu+ tie^'n si~ Mai Thanh Truye^'t kho^ng nhie^`u, ba?o dda?m
kho^ng nhie^`u la('m dda^u.
Kho^ng pha?i vi` to^i quen vo+'i tie^'n si~ Mai Thanh Truye^'t dde^?
ro^`i be^nh vu+.c ba.n mi`nh mo^.t ca'ch mu` qua'ng theo ca?m ti'nh
dda^u. Ai la` ba.n cu?a TS MTT cu~ng dde^`u la`m nhu+ to^i ca?: nghi~a
la` be^n vu+.c su+. tha^.t.
Su+. tha^.t la` mo^.t trong nhu+~ng ddie^`u dda'ng qu'i trong co~i ta
ba` na^`y. Cu~ng vi` be^n vu+.c su+. tha^.t, Mao To^n Cu+o+ng se~
nha?y va`o vo`ng chie^'n dde^? cho+i to+'i cu`ng, to+'i be^'n vo+'i
ba^'t cu+' ai cho^'ng la.i "su+. tha^.t" (co' nghi~a la` vu ca'o,
chu.p mu~ TS MTT).
Mo^.t lo+`i ca?nh ca'o tru+o+'c cho "the^' lu+.c thu` nghi.ch", la`:
MTC mo^.t khi dda~ say kho'i su'ng thi` ngo.c na't ma` va`ng cu~ng tan
luo^n, ddi.ch che^'t 3 ta che^'t ra'o cu~ng cha^'p nha^.n. Co' tro^'n
trong hang cu`ng ngo~ he?m cu~ng bi. mang ra dda'nh cho chu+`a mo+'i
tho^i.
Ma^'y o^ng na(`m trong "the^' lu+.c thu` nghi.ch" tha^'y MTC to^i a(n
no'i ho+i cu+o+`ng ddie^.u pha?i kho^ng ? Kho^ng tin, xin cu+' thu+? .
MTC

//////////////////////////////////////////////////