Cụ Nguyễn Xuân Hiếu

Thương một người vừa nằm xuống

 

Được tin một người bạn trẻ cho hay, Cụ Nguyễn Xuân Hiếu vừa nằm xuống chiều hôm qua 5/5/2010, tôi đã thẩn thờ trong phút giây sau khi liên lạc và thông báo tin tức nầy đến bằng hữu xa gần khắp nơi.

Cụ Hiếu là một thành viên sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên của Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam năm 1990. Tiếp theo sau là Giáo sư Nguyễn Hữu Xương (San Diego), Giáo sư Trần Cảnh Xuân (San Diego), và hiện tại, người viết đảm nhiệm phần hành nầy của Hội.

Cụ là một thành viên đóng góp tích cực cho Hội, từ những ý kiến tích cực vì đã có nhiều hiểu biết và thông tin về chiến lược và chiến thuật của một số người thân ở trong guồng máy điều hành của chế độ hiện hành. Những đóng góp của Cụ nhất là trong lãnh vực giao thông chiến lược đã gợi ý cho người viết tầm nhìn quan trọng áp dụng cho việc phân tích nhiều khía cạnh trong việc Việt Nam để cho Trung Cộng khai thác quặng mõ Bauxite ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam.

Cũng chính Cụ là người soi sáng cho người viết một vùng hiễm yếu của Đất Nước là vùng Tam Điệp, một vùng có thể làm nơi cố thủ cho dân quân Việt Nam khi bị nạn Bắc xâm. Đây cũng chính là một vùng  trong số 305 ngàn mẫu đất, Việt Nam đã để cho Trung Cộng thuê mướn trong vòng 50 năm!

Cụ không biết dùng máy điện toán, nhưng hầu như trong mỗi buổi họp hàng tháng ngoài việc đóng góp ý kiến qua trao đổi, Cụ thường nắn nót nhiều ý kiến khác nhau qua chữ viết còn sắc bén của Cụ, nhiều khi dài hàng 2,3 mươi trang giấy. Cụ chỉ chính thức khỏi sinh hoạt của VAST cách đây độ 4 năm vì không thể lái xe một mình được.

Cụ cũng là thân sinh của một người bạn thâm niên cùng nhau tranh đấu từ ngay những ngày đầu của Hôi đàm Paris năm 1968, cùng nhau chia xẻ từng gói mì gói hay ticket ăn quán cơm sinh viên tại Pháp, và hiện nay vẫn còn là đôi bạn tâm giao cùng hướng về một tiến trình dân chủ cho Việt Nam tương lai.

Vài hàng viết về Cụ Nguyễn Xuân Hiếu, người viết thành tâm nghiêng mình trước vong linh người quá cố, một trong nhiều người Việt ở hải ngoại âm thầm đóng góp cho công cuộc chung của đất nước mà không có một mưu cầu tư lợi nào khác ngoài tấm lòng sắc son với đại cuộc.

Xin thay mặt cho toàn thể Hội đồng Quản trị và các thành viện của Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VAST) Cầu nguyện cho hương hồn Cụ tiêu diêu mơi miền cực lạc.

Xin chúc lành cho gia đình bạn tôi, bạn Nguyễn Xuân Nghĩa

Mai Thanh Truyết

Orange ngày 6/5/2010

 

//////////////////////////////////////////////////