Fwd: VanHoaNBLV1 sent you a video: "Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Cho Rằng Nạn Nhân Của Cộng Sản VN Chính Là Dân Tộc Việt Nam"


___________________________________________________
VanHoaNBLV1 has shared a video with you on YouTube
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Cho Rằng Nạn Nhân Của Cộng Sản VN Chính Là Dân Tộc Việt Nam
Little Saigon (VanHoaNBLV) - Nạn nhân là ai? Nạn nhân là Dân Tộc VN; Nạn nhân chính của cái Đảng Cộng sản VN và cái thời gian để cử hành một buổi Lễ đó là ngày Thứ Bảy, Tuần Lễ Thứ Tư của tháng 8 hằng năm. Đây cũng đúng vào cái thời điểm chúng ta nhắc nhở. Vì sao? Vì ngày 2 tháng 9 là cái gọi là ngày Lễ Quốc Khánh của Đảng Cộng Sản Bắc Việt... Và hôm nay một lần nữa chúng tôi rất cảm động đứng trước cái Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster để cầu nguyện, tưởng niệm những oan hồn, tử sĩ đã chết dưới tay của Đảng Cộng Sản VN, dưới tay cái cơ chế chuyên chính vô sản của Đảng kể từ ngày thành lập Đảng vào ngày 3 tháng 9 năm 1930 cho đến ngày hôm nay.

Trên đây là phát biểu của Bác Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch Hội Khoa Học & Kỹ Thuật VN Hải Ngoại (VAST) với Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt nhân dịp Ông tham dự Lễ Cầu Nguyện cho nạn nhân CSVN Năm Thứ nhất đã được cử hành tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thuộc Thành phố Westminster trong vùng Little Saigon chiều ...
©2015 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

//////////////////////////////////////////////////