Tuyên Cáo

TUYÊN CÁO

**********

Lên Án Cộng Sản Việt Nam Ðể

Cộng Sản Trung Quốc Ðô Hộ Ðất Nước Việt Nam

 

 

Hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2009 tại Stockton Boulevard Resource Center, Thủ phủ Sacramento, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ, một cuộc Hội Luận do Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy và Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị Sacramento, cùng các Tổ Chức, Hội Ðoàn, Ðoàn Thể, và đông đảo nhân sĩ đồng hiệp lực tổ chức với đề tài "Ðại Họa Bauxite và Ðế Quốc Trung Cộng Ðô Hộ Ðất Nước Việt Nam", có sự tham dự của nhiều cơ quan Truyền Thông, Báo Chí.

 

Sau hơn 3 giờ nghe các bài Tham Luận do các chuyên viên và các nhà hoạt động chính trị trình bày, đông đảo các tham dự viên đã tích cực đóng góp ý kiến, phân tích và mổ xẻ hiện tình đất nước Việt Nam do bạo quyền Cộng Sản cai trị dưới sự đô hộ của Ðế Quốc Trung Cộng. Tất cả cùng nhận định:

 

NHẬN ÐỊNH 1: Trải qua hơn 4 ngàn năm văn hiến dân tộc Việt Nam đã oai hùng dựng nước và giữ nước, không khuất phục trước bất cứ ách đô hộ của ngoại nhân và bọn tay sai nào. Bản năng DÂN TỘC SINH TỒN và kinh nghiệm sống thúc đẩy Dân Tộc Việt Nam luôn luôn cảnh giác trước tham vọng đô hộ và đồng hóa của bọn bành trướng Bắc Phương.

 

NHẬN ÐỊNH 2: Lịch sử Việt Nam cận đại chứng minh rõ ràng Cộng Sản Việt Nam đã chịu làm tay sai cho Trung Cộng dùng bạo lực và lừa đảo cuớp đoạt chính quyền, rồi cai trị toàn lãnh thổ Việt Nam bằng dối trá và bạo lực, trong vai trò của những Thái Thú gốc Việt, nên nó hoàn toàn không là đại diện quyền lợi của dân tộc Việt Nam trước Cộng Ðồng Quốc Tế.

 

NHẬN ÐỊNH 3: Những sự kiện cận đại như ký các văn kiện, hiệp ước liên quan đến biên giới và lãnh hải, cho Trung Cộng khai thác Bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, cho công nhân Trung Cộng tràn ngập các xí nghiệp, công trường, đặt Việt Nam dưới sự đô hộ của Trung Cộng, cho Trung Công vơ vét tài nguyên quốc gia và dùng Việt Nam làm vị trí chiến lược khống chế toàn vùng Ðông Nam Á Châu và đe dọa hải trình Bắc Nam Thái Bình Dương thông qua Ấn Ðộ Dương.

 

NHẬN ÐỊNH 4: Hiện nay Cộng Sản Việt Nam thông qua bọn Thái Thú Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng công khai bóc lột đồng bào, tạo nên đại họa dân oan, đàn áp tôn giáo, bắt giam mọi thành phần chống đối bất bạo động như Linh mục Nguyễn Văn Lý, các Luật sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Ðịnh..., tước đoạt mọi quyền tự do căn cản của người dân như tự do ngôn luận, tự do lập hội..., vi phạm Hiến Pháp do chúng đặt ra để lừa bịp dân chúng và dư luận thế giới, để Trung Cộng Hán hóa dân Việt bằng kinh tế thị trường và văn hóa nô dịch bất chấp mọi phản đối mạnh mẽ của mọi giới đồng bào quốc nội và hải ngoại.

 

Do các nhận định trên, chúng tôi, các Ðoàn Thể, Tổ Chức, Hội Ðoàn và cá nhân

đồng ký tên dưới đây

 

LONG TRỌNG TUYÊN CÁO

 

1. Mạnh mẽ phản đối trước Cộng Ðồng Quốc Tế những hành động của Trung Cộng lợi dụng việc đô hộ Việt Nam áp chế bọn Thái Thú gốc Việt để chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, cho bọn "hải tặc có giấy phép" sát hại ngư dân Việt, cướp đoạt hải sản do ngư dân Việt đánh bắt và phạt tiền các nạn nhân đánh bắt cá hằng năm ngay trên lãnh hải của mình; đồng thời sai khiến bạo quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam những nhà đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam; vi phạm các công ước quốc tế mà cả Trung Cộng lẫn Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

 

2. Hoàn toàn phủ nhận tất cả các văn kiện, hiệp ước được ký kết giữa 2 Ðảng và Nhà nước Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Tích cực hỗ trợ các vụ kiện Trung Cộng giết chết ngư dân Việt, cướp đoạt tài sản và bắn chìm tàu của ngư dân Việt ngay trên lãnh hải Việt Nam trước Tòa án Hình sự Quốc tế và Liên Hiệp Quốc.

 

3. Khẩn thiết kêu gọi hơn 86 triệu con dân Việt Nam ở quốc nội và hơn 3 triệu đồng bào hải ngoại cùng ra tay chận đứng "Ðại Hoạ Diệt Chủng và Ðô Hộ Việt Nam của Ðế Quốc Trung Cộng" bằng cách dũng mãnh đứng lên đòi Bọn Thái Thú Cộng Sản Việt Nam ngưng ngay các dự án cho Trung Cộng đưa người theo các hãng thầu vào khống chế dân Việt, lập thành các làng trên lãnh thổ Việt Nam; đồng thời chấm dứt ngay các dự án khai thác Bauxite trên lãnh thổ Việt Nam.

 

4. Mạnh mẽ đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho những người tù lương tâm, đặc biệt là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, các Luật sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Ðịnh...; tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lập hội..., trao trả Quyền Tự Quyết cho Dân Tộc Việt Nam thông qua BẦU CỬ TỰ DO TRONG SINH HOẠT DÂN CHỦ ÐA ÐẢNG có sự giám sát của quốc tế.

 

Làm tại Sacramento, California, Hoa Kỳ ngày 25 tháng 7 năm 2009

 

Chủ Tọa Ðoàn:

 

Bác sĩ Tôn Thất Sang

Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị Sacramento

 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Ðại Việt Quốc Dân Ðảng

 

Nhà văn Hải Triều

Nhóm Nhà Văn Quân Ðội

 

Giáo sư Trần Minh Xuân

Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy

 

Thư Ký Ðoàn:

 

Cô Trần Hoàng Anh sinh viên Saint Mary University

 

...........................................................................

 

...........................................................................

 

Ðính kèm danh sách các Hội Ðoàn, Ðoàn Thể, Tổ Chức và nhân sĩ đồng ký tên:

 

1. Danh Sách các Hội Ðoàn, Ðoàn Thể, Tổ Chức

 

2. Danh Sách các Nhân Sĩ

//////////////////////////////////////////////////