Fwd: [PhoNang] Fw: Chương trình phát thanh Tiếng Dân Việt #5 (audio)
MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG


   
p1 (280x172).jpg
Kính mong đồng bào giúp phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
   
Tiếng Dân Việt#5 – Hãy tìm cách loại bỏ chế độ độc tài CSVN (phần2)
                                                                                                                                                             
__._,_.___

Posted by: Hieu Doan <hieudoanbdq@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


.

__,_._,___
--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

Một khi chúng ta mở lòng cho tình yêu nước, 

thì sẽ không còn có chỗ cho thành kiến." - Donald J. Trump

 

//////////////////////////////////////////////////