Chương trình Tiếng Dân Việt


Kính mời đồng bào, đồng hương theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Dân Việtdo Mạng Lưới Dân Tộc -Dân Chủ-Hành Động thực hiện hàng tuần.

Kính xin đồng bào, các cơ quan truyền thông, các trang mạng xã hội giúp phổ biến rộng rãi. Xin bấm vào một trong hai link bên dưới, cóaudio dạng mp3 trong attachment

Tiếng Dân Việt#2 – Hoàng Sa trong lòng Dân Tộc
                                                              

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling  

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////