Fwd: videos on July 30 2016

Trọn bộ youtube hôm nói chuyện 30/7 ở Houston
Câu chuyện Vũng Áng và Hệ Lụy
Tiến trình Hán hóa của Trung Cộng

//////////////////////////////////////////////////