Ts Mai Thanh Truyết: Giờ lịch sử đã điểm!

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết là đệ nhất phó chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, chủ tịch hội đồng quản trị Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp tiến sĩ Hóa Học tại Pháp, nguyên là Giảng sư trưởng Ban Hóa Học Đại Học Sư Phạm Saigon, Giám Đốc Học vụ Viện Đại Học Cao Đài Tây Ninh hồi trước năm 1975. 

 

 

(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://freevietnews.com/audio/TsMaiThanhTruyet_ChucTet2016.mp3

Giờ Lịch Sử đã Điểm!

 

Mọi năm, vào những ngày cuối năm, tôi thường viết một bài…tản mạn  cuối năm. Thông thường, tôi nói lên cảm tưởng về ngày cuối năm, lời văn có vẻ "sách động" mang nhiều ý nghĩa kêu gọi đấu tranh, mang lại tự do, nhân quyền cho Việt Nam; hoặc nói lên những bất công của chế độ hiện hành, những thông tin về ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của cường quyền.

 

Nhưng năm nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giao thừa Năm Con Khỉ. Ngồi thừ người trên bàn viết, người tôi chùng lại…nghĩ miên man. 

Nhưng tại sao lòng tôi chùng lại trong những ngày cuối năm nầy? Tôi đã làm gì cho quê hương, dân tộc suốt hơn 40 năm nay? Tôi đã làm gì khi thấy bà con bên nhà chịu ngàn nỗi đắng cay dưới sự cai trị sắt thép của cường quyền hơn 40 năm qua? Xin tự hỏi và hỏi các bạn trẻ trong và ngoài nước đã làm gì cho tiến trình mang lại tự do và dân chủ cho Việt Nam chưa?

 

Trước tình trạng kinh tế hầu như kiệt quệ và đang đi vào ngõ cụt vì cả nợ công và tư đã vượt qua khả năng trả nợ của đảng cầm quyền, cho dù là chỉ trả tiền lời mà thôi.

Về chính trị, trong suốt gần một năm qua, nội bộ đảng Cộng sản đang đấm đá nhau để tranh dành quyền lực trong kỳ Đại hội Đảng XII, hoàn toàn không đề ra một phương hướng phát triển hay giải quyết những vấn đề cốt lõi của xã hội.

 

Đất Nước hoàn toàn bị tê liệt trong cuộc đấm đá nầy…

Tuổi trẻ trong và ngoài nước với chiếm tỷ lệ 2/3 dân số,


-
        chẳng lẽ nào làm ngơ trước những chuyện xảy ra cho Đất Nước?

-       chẳng lẽ nào chịu khuất phục trước cường quyền đảng trị hay sao?

-       Và có bao giờ Tuổi Trẻ Việt Nam hỏi câu hỏi tại sao chế độ vẫn còn tồn tại hơn 40 năm qua?

Và trước cơn dầu sôi lữa bỏng trên, hiện tại chúng ta chỉ thấy…rãi rác vài tiếng nói vẫn còn trong não trạng "xin cho" của một số nhỏ "những nhà cách mạng lão thành" yêu cầu, xin Đảng …thế nầy thế nọ! Họ đem tấm nhãn cách mạnh với 40, 50, 60 tuổi đảng để làm "tấm khiêng" cho các "lá thư, quyết nghị "xin Đảng" và không bị công an đàn áp.

Hơn lúc nào hết, đảng CS Bắc Việt chỉ coi trọng quyền lực và đã đi ngược lại quyền lợi tối thượng của dân tộc; mà hiện tại, Tuổi Trẻ Việt Nam như thanh niên, học sinh, sinh viên, dân oan, lao động, công nhân, đồng bào, vẫn đang tiếp tục trong …đơn lẽ …để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền! 

 Vì vậy;

·         Các "lão thành cách mạng" cần mở mắt ra, đừng sợ sổ hưu bị cướp giật, cần đứng chung với Tuổi Trẻ Việt Nam đứng ra làm lịch sử;

·         Tuổi Trẻ Việt Nam với tinh thần Quang Trung năm xưa hãy nắm lấy Gươm thiêng dân tộc đứng lên dẹp tan cơ chế chuyên chính vô sản của cộng sản Bắc Việt.

Giờ lịch sử đã điểm!

Lưởi gươm thiêng sông núi đã rút ra!

Tuổi Trẻ Việt Nam hãy nắm lấy và thực hiện những Ước Mơ Lạc Hồng!

Mai Thanh Truyết

Đệ nhứt Phó Chủ Tịch Đảng Đại Việt.

Giao thừa năm Bính Thân 2016

 

--

___________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/


 "A nation that destroys its soils destroys itself.

Forests are the lungs of our land, purifying the air

and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt

 

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-

 

//////////////////////////////////////////////////