Gởi TS link buổi hội luận chiều nay được post trên web của đài. Cũng xin gởi TS file này theo dạng mp3 ở bên dưới. Cám ơn TS nhiều.
Đoàn Trọng Hiếu

___________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/


 "A nation that destroys its soils destroys itself.

Forests are the lungs of our land, purifying the air

and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt

 

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-

 

//////////////////////////////////////////////////