Ngày Môi Trường Thế Giới -June, 5th, 2015


http://www.radiochantroimoi.com/wp-content/uploads/2015/06/20150614-ctm-danmuonbiet_MTTruyet.mp3


_____________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 

 T do là Ung dung trong Ràng buc

Hnh phúc là T ti trong ...Đau thương"Tuệ Hải

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-


 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////