Chu du Nam Bắc Cali

Mt cui tun vi bn bè Nam Bc Cali

 

Nhân dp cui tun như đã hn trước, anh Mai Thanh Truyết ngh làm v sm, anh ghè vùng San Fernando Valley rước tôi di hoang như nhiu ln. Ln này không nhng xung Orange county, mà còn vòng lên Bc Cali gp li nhiu bn bè thân quen ca anh. Chiu th 6, ngày 29 tháng 4 va qua, nhóm anh ch em nm trong s khách mi ca Cơ Quan Y Khoa Nghiên Cu Vit M (Vietnamese American Medical Research Foundation) ca các Bác sĩ Lương Vinh Quc Khanh, và Hoàng Lan, li mi qua trung gian anh ch Mai Thanh Truyết. T chc thường xuyên có nhng bui hp mi các gii y nha dược cùng các thân hu đng hương trong cng đng. Cơ Quan Nghiên Cu Y Khoa Vit M (Vietnamese- American Medical Research Foundation) thành lp do Bác sĩ Lương Vinh Quc Khanh, dy hc ti các nơi như Đi hc Y khoa ti University of Southern California, Keck School of Medicine, Los Angeles và Giáo sư Thnh ging ti UCLA School of Medicine, hin đang là Ch tch Cơ Quan Nghiên Cu Y Khoa này.

 

Trong khi anh ch Tiến sĩ Mai Thanh Truyết cũng đang hot đng trong t chc Vietnamese American Science and Technology Society (VASTS), là nhng thành viên chánh yếu và tích cc v hai khía cnh nghiên cu v khoa hc và k thut. Tiến sĩ Mai Thanh Truyết hin là Ch tch ca T chc VASTS. Anh rt am tường v khía cnh môi sinh. Anh tt nghip Tiến sĩ Hóa hc Đi hc Besancon, Pháp, làm assistant ph trách Thí nghim Hóa Vô cơ, Trường Institut de Chimie, Besancon, Pháp.Trước 1975, là Ging sư (Associate-Professor), Trưởng ban Hóa hc, Đi hc Sư phm Sài Gòn, Vit Nam. Ri là Giám đc Hc v, Vin Đi hc Cao Đài, Tây Ninh, ti Vit Nam. Khi vượt biên sang Hoa Kỳ, làm nghiên cu gia cho Chương trình thuc Vin Y tế Quc gia (NIH) ca Đi Hc Y Khoa Minnesota. Ging dy Hóa hc Đi cương ti King College, Fresno, CA. Giám đcPhòng thí nghim và Giám đc X lý Phế thi, Chemical Waste Management, Kettleman City, CA. T vic phc v trong nhiu cơ quan khác nhau, gn đây nht đến hin nay vi phn hành là Giám đc nhà máy x lý nước thi (Leachate Treatment Plant), BKK Corporation, West Covina, CA. Giám đc Kim soát An toàn và  Phm Cht (QA/QC), Weck Laboratories Inc., Industry City, CA. Giám đc K thut, EnvironmenD Consultant Services, LA.

Anh cũng là Ch tch Hi Đng Qun Tr  Hi Khoa hc & K thut Vịệt Nam ti Hoa kỳ (VASTS) như đã nói trên. Vì c hai đu phm vi nghiên cu khoa hc nên BS Lương Vinh Quc Khanh và TS Mai Thanh Truyết có s liên h chung khi hot đng, hay sinh hot trong cng đng.

Links:

http://caonienbachhac.blogspot.com/search/label/07%20-%20Ca%20nh%E1%BA%A1c%20ngo%E1%BA%A1i%20qu%E1%BB%91c

 

 

http://caonienbachhac.blogspot.com/search/label/06%20-%20Ca%20Nh%E1%BA%A1c%20Vi%E1%BB%87t

 

 

 

Ban Hp Ca Câu Lc B Tình Ngh

 

Tôi được biết hai anh Mai Thanh Truyết và Lương Vinh Quc Khanh đu thích âm nhc nên CLBTNS qua hai anh Cao Minh Hưng và Minh Tun hôm th 6 va qua cùng mt s thành viên đến góp vui văn ngh chung vi nhiu ca nhc sĩ nghip dư gc y khoa, trên sân khu người ta nhn din có nhng ca sĩ như anh ch Vương Đc Hu, Ngô Bá Đnh, Hoàng Lan, Đoàn Yến,... và ca sĩ/y sĩ chuyên nghip Trung Chnh. CLBTNS vi Cao Minh Hưng, Bích Ngc, Minh Tun, Cm Sa, Ngc Như Hoa, Xuân Thanh, Lan Hương, và nhóm bn này cùng nhau hp ca hai nhc phm Vùng Lên Cu Nước, Tình Ngh Sĩ Hành Khúc, riêng hai anh Minh Tun, Cm Sa song ca bài Em Saigon. Bui hi ng cũng có s góp mt ca nhc sĩ Lê Văn Khoa.

 

Lng trong sinh hot 30 tháng 4, nhà văn Chu Tt Tiến được mi thuyết trình v đ tài Viêt Nam ngày nay, vn đ tranh đu cho t do dân ch và nhân quyn ti Vit Nam, TS Mai Thanh Truyết trình bày v Nhng Vn Đ Môi Trường Vit Nam. Hai tác phm Viêt Nam Ngày Nay, và Nhng Vn Đ Môi Trường Vit Nam được quan khách lưu ý đc bit. Tôi vui khi gp bn bè CLBTNS và các anh ch Đoàn Gia Gia, Vương Đc Hu, Trung Chnh, Ngô Bá Đnh,... nhng y sĩ thích ca hát, lâu ri được gp li.

 

Hôm sau là sáng sm th 7, lúc 5 gi sáng tôi theo anh ch Mai Thanh Truyết lên San Jose do li mi ca Liên Đoàn C Tri Người M Gc Vit Bc California (Vietnamese American Voters at Northern California) tham d bui l Tưởng nim Tháng Tư Đen. Theo nhà báo Phú Yên ghi nhn vn tt như sau:

"Bui L Tưởng Nim Quc Hn 30 Tháng 4 ti San Jose, California

Hôm nay Th By 30 tháng 4 năm 2011, Liên Đoàn C Tri Người Vit Bc Cali phi hp cùng nhiu hi đoàn, đoàn th người Vit Quc Gia đ t chc bui l Tưởng Nim Quc Hn 30 Tháng Tư.

Mc dù bui l được bt đu lúc 1 gi 30 phút, nhưng nơi đa đim c hành đã có rt nhiu cô chú bác và các em tr đã hin din t sáng sm (8 gi sáng). Mi người mi vic đ chun b cho bui l được đy đ ý nghĩa và trang nghiêm.

 

Trong bui l Tưởng Nim Quc Hn 30 tháng 4 vi s hin din đông đo ca đng bào và các quan khách M Vit. Nhng khuôn mt quen thuc đi din cơ quan chính quyn đa phương gm có ông Cnh sát trưởng và Ph tá (Mr. Chris Moore và Đi uý Phan Ngô), Ngh viên khu vc 3 (Sam Liccardo), Giám Sát Qun Ht (Dave Corterse), Th trưởng Milpitas ( Jose Esteves ) ... Khuôn mt nhân sĩ trong cng đng người Vit gm có Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Hin Tài Nguyn Thanh Liêm, L.s Đ Doãn Quế, B.s Trn Quyn, Đ đc Trn văn Chơn, ông bà Ngô Đình Chương, L.s Nguyn Tâm, " Người lính gác cu SF, Nguyn Phú" ... Đc bit có s góp mt ca cô Vũ thanh Phương và anh Vũ (...) là 2 người tranh du cho dân oan ti VN được đnh cư ti HK. Vi s 250 ghế đã sp xếp trong hi trường và khong 50 ghế sp ngoài hành lang nhưng đã không đáp ng đ cho s đng bào hin din trong bui l . Điu này đ nói lên s quan tâm ca đng bào đi vi nhng bui l mang tính truyn thng và s tín nhim đi vi Ban T Chc na."

 

C Tri Người M Gc Vit Bc California, vàbui l Tưởng nim Tháng Tư Đen:

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/6021-Bu%E1%BB%95i-L%E1%BB%85-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-Ni%E1%BB%87m-Qu%E1%BB%91c-H%E1%BA%ADn-30-Th%C3%A1ng-4-t%E1%BA%A1i-San-Jose-California

 

 

 

TS Mai Thanh Truyết (hàng đu, th 2 t bên phi)

 

Bài nói chuyn ca Tiến sĩ Mai Thanh Truyết dù ngn, nhưng to nim tin cho c ta là khi người Vit hi ngoi bt tay nhau đ thu ngn đường v Vit Nam mi trong t do và nhân quyn, anh trình bày t môi trường thiên nhiên, môi trường xã hi, dù thế chính tr toàn cu đang chuyn mình đào thi nhng thế lc cm quyn đc đoán, tham ô, áp bc người dân quá lâu.

 

Trong s quan khách đông đo tôi bt gp nhiu bn bè quen trên Bc Cali. Chiu đến, anh ch Quc Phùng t chc bui tic hp mt khon đãi bn bè, quan khách gm Tiến sĩ GS Nguyn Văn Canh, Tiến sĩ GS Trương Bu Tài, LS Nguyn Hng Duyên, LS Trn Minh Nht (t Oakland sang), GS Trn Minh Xuân (t Sacramento xung), anh ch Lê Bình, Cao Thái Hi, Nguyn Duy An SJ, anh Khánh, Ký gi M Li ca đài SBTN Bc Cali và báo online Vit Vùng Vnh, Ca sĩ Vĩnh Thanh Tho, Nhc sĩ Huỳnh Lương Thin,...

 

Bui hi ng vui tiếng cười, hàn huyên, chuyn trò dí dm... Vói tôi khi gp và hàn huyên cùng GS Nguyn Văn Canh, người vn văn kỳ thanh, bt kiến kỳ hình, tiến sĩ chính tr hc, anh làm vic cho Cơ Quan Hoover Institute (Mt b phn như "thinktank" ca nn chình tr ca x M, trc thuc Đi hcStanford), nay anh đã v hưu, GS Canh chuyn trò v nhng tranh chp ch quyn ngoài Đông Hi, Cách mng hoa lài, Biến c Cù Huy Hà Vũ, Hoover Institute,... Tôi biết Giáo sư Nguyn văn Canh, ging dy chính tr hc và lut hc các đi hc min Nam Vit Nam trước 1975, đã xut bn mt s sách, trong đó có b sách 2 quyn v "Cng Sn Trên Đt Vit", Chiến Tranh Cách Mng và Hòa Bình, tác gi ca H Sơ Hoàng Sa và Trường Sa và Ch Quyn Dân Tc, anh lp ra Trung Tâm Nghiên Cu Vit Nam ( Center for Vietnam Studies) ti Redwood City. Còn GS Trương Bu Tài đ tiến sĩ kinh tế, hin dy ti San Jose State University at San Jose. Dù ngành chính là kinh tế hc, nhưng anh thích phm vi ng hc, văn chương Vit Nam, triết hc đông và tây, anh có cô bn cùng s thích v  triết hc, ngun gc Vit tc, và lý thuyết quàn tr kinh doanh là Vĩnh Thanh Tho, Vĩnh Thanh Tho s trình lun án tiến sĩ v business management. Vĩnh Thanh Tho sang M năm 13 tui, như nhiu người tr Vit Nam khác thăng tiến trong hc đường M, nhưng vn liếng tiếng Vit không rành, ý thc được ngun gc và yếu đim ca mình, Vĩnh Thanh Tho tr v vi cng đng Vit Nam, trau di Vit ng, nghiên cu triết đông phương, ngun gc dân Vit và ch Vit, bây gi Vĩnh Thanh Tho bàn tho các ch đ này rt rành mch, và lanh l.

 

Vi Vĩnh Thanh Tho tôi có s liên h qua ca nhc Phm Tú Minh, tác gi ca bài tình ca bt h mà nhiu người thích thú "Xin c là tình nhân". Năm 2008, tôi cùng quý anh Cát Bin Philadelphia, Phan Đình Minh Dallas, Phm Kim Seatlte, Nguyn Ngc Linh, Dương Viết Đin, và Peter Morita t Nam Cali lên San Jose tham d ra mt tác phm Toàn Phong Nguyn Xuân Vinh. Dp đó nhc sĩ Nguyn Thin Doãn làm bui hp bn văn ngh ca hát, Tú Minh to mt "surprise" cho tôi khi c hai Vĩnh Thanh Tho và Tú Minh trình bày tình khúc "Tiếng Đàn Xưa", đây là mt trong nhng tác phm mà Tú Minh ưng ý, nhc mang air c đin, chút gì đó như s gi nh ca Ernesto De Curtis, Claude Debussy, Johann Strauss II, Joseph Kosma hay Josef Ivanovici, cho tôi vui thích vì nhc ca Tú Minh, mà tôi dược vinh hnh đt li, và đây là s th thách đu tiên cho tôi. Tú Minh có cm hng vi dòng nhc, cô "struggling" đt li Vit, nhưng ri cô không thích nhng li cho bn nhc, nên cô b quên nhc phm này. Đến khi Tú Minh ng li hi tôi th đt li xem sao, tôi tr li tôi thích nhc sĩ Chopin, đin hình nhng bài nocturne, étude, ballade, sonata hay waltz. Thế là tôi nhn li đ th đt li, Tú Minh chm version tôi đt, và góp ý sa đi tí ti cho phù hp vi dòng nhc ca tác gi. Tôi nghe Vĩnh Thanh Tho ca qua ging mezzo soprono, tuyt vi lm.

 

 

 

Tú Minh đàn, Vĩnh Thanh Tho ca

 

Tht vy, đêm hôm th by anh ch Mai Thanh Truyết và gia ch anh ch Quc Phùng khen nhc phm "Tiếng Đàn Xưa", nhc ca Tú Minh và qua phn ca chuyên ch ca Vĩnh Thanh Tho hay lm, trong tôi là s hân hnh và xao xuyến.

Hp mt nhau ngày th 7 va qua, Vĩnh Thanh Tho đem tôi v s ngc nhiên xưa khi tôi nhn li ca nhc sĩ Tú Minh. Cám ơn Tú Minh tin tôi, cám ơn cô "doctor-to-be" Vĩnh Thanh Tho mang cho tôi nim vui tưởng rng đã quên.

 

Trên đường lên San Jose, bn đi TS Mai Thanh Truyết gii thích cho tôi nghe nhng chuyn môi trường quanh cuc sng này, nhng vn đ tháy đi khí hu, din trình ht Orange tái lc nước ng cng thành nước mà chúng ta s dng trong nhà, nhng vn đ tài biến chế ti Hoa Kỳ đ tiết kim tài nguyên quc gia.

 

Còn trên đường v li Los Angeles hay Orange county chúng tôi cn thư gin tâm trí, relaxed chuyến v vi âm nhc qua nhiu CDs có trong xe t nhng ting ca Francoise Hardy, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, France Gall, Joe Dassin, Michel Polnareff, Michel Sardou, Richard Clayderman, nhc Văn Cao, Cung Tiến, Ernesto De Curtis, Johann Strauss II, Joseph Kosma, Josef Ivanovici, Minh Tun, Cao Minh Hưng, và tôi vn nghe văng vng nhc Tú Minh, do Vĩnh Thanh Tho hát..

 

Xin cám ơn tt c các bn bè: Lương Vinh Quc Khanh, Hoàng Lan, các anh ch Chu Tt Tiến, Vương Đc Hu, Đoàn Gia Gia, Trung Chnh, Ngô Bá Đnh, Đoàn Yến, Cao Minh Hưng, Bích Ngc, Minh Tun, Cm Sa, Ngc Như Hoa, Xuân Thanh, Lan Hương, Lê Văn Khoa ca Nam Cali, Trường Giang, Bích Ngc Sơn Tây, Ho Nhiên Nguyn Tn Ích, anh ch Quc Phùng, Nguyn Văn Canh, Trương Bu Tài, Nguyn Hng Duyên, Trn Minh Nht, Trn Minh Xuân, anh ch Lê Bình, Cao Thái Hi, Nguyn Duy An, Anh Khánh, M Li, Huỳnh Lương Thin, Tú Minh, Vĩnh Thanh Tho ca Bc Cali. Và sau hết là hai anh ch Mai Thanh Truyết và Lê Ngc Đip.

 

Bye-bye all!

 

Vit Hi Los Angeles

 

//////////////////////////////////////////////////